Colofoon

Gegevens conform § 5 Telemediengesetz (Duitse wet inzake telediensten)

Wolff-Concerts is een onderneming van Neumann-Wolff Media und Vertrieb GmbH
Mittelweg 5
25980 Westerland auf Sylt
Duitsland

E-Mail: info@n-w-vertrieb.de
Telefoon: +49 – 4651 – 96 77 064

Geautoriseerde vertegenwoordiger:
Kay-Philipp Neumann-Wolff


Inschrijving handelsregister:
Registergericht Flensburg
Registernummer: HRB 9482 FL

BTW en BTW-ID nummer:
BTW-nummer: 15/291/28838 FA Flensburg
BTW-ID nummer: DE283581704


Verantwoordelijk in de zin van §6 van de wet op de telediensten en het verdrag inzake mediadiensten is:
Kay-Philipp Neumann-Wolff


Op het internet:
Neumann-Wolff Media und Vertrieb GmbH: www.n-w-vertrieb.de

EU-platform voor de online geschillenbeslechting voor consumenten:

http://ec.europa.eu/odr

Wij willen er echter op wijzen dat wij niet bereid zijn deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure in het kader van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting. 

Gebruik bovengenoemde e-mail- en telefoonnummer om contact met ons op te nemen.

Disclaimer – Juridische Informatie

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Hoewel wij veel aandacht besteden aan de actualiteit, volledigheid en juistheid van de inhoud op onze webpagina’s, kunnen wij hiervoor geen garanties geven.

Volgens § 7, lid 1 van de Duitse wet op het gebruik van telediensten (TDG) zijn wij als dienstverlener volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud op onze webpagina’s. Er bestaat geen verplichting tot controle van overgedragen of opgeslagen informatie van derden (§§ 8-10 TDG). Zodra ons wetsovertredingen bekend worden, zullen wij de betreffende inhoud direct verwijderen. Een desbetreffende aansprakelijkheid wordt echter pas aanvaard vanaf het tijdstip waarop wij in kennis worden gesteld van concrete wets overtredingen. Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis is verkregen van een concrete inbreuk. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen. Met naam genoemde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de provider. Het oproepen van de gratis en vrij toegankelijke inhoud alleen schept geen contractuele band tussen de gebruiker en de aanbieder; in dit opzicht ontbreekt de wil van de aanbieder om juridisch gebonden te zijn.

Aansprakelijkheid voor links

Onze webpagina’s bevatten links naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze gelinkte websites. Voor de juistheid van deze inhoud is alleen de betreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk, zodat wij hiervoor geen enkele garantie kunnen geven.

Bij het plaatsen van de links hebben wij de betreffende websites van derden gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Daarbij hebben wij geen wetsovertredingen vastgesteld. Een permanente controle van de inhoud van alle door ons gelinkte webpagina’s zonder daadwerkelijke aanwijzingen van een wetsovertreding is voor ons niet mogelijk. Indien ons wetsovertredingen bekend worden, zullen wij de betreffende links direct verwijderen.


Auteursrecht

De door de exploitant van deze website gecreëerde inhoud en werken op deze webpagina’s zijn onderhevig aan het Duitse Auteursrecht en naburige rechten. Alle bijdragen van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en iedere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Het kopiëren van deze pagina’s is alleen voor particulier gebruik toegestaan, niet voor commerciële doeleinden. Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.


Bijzondere gebruiksvoorwaarden

Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de voorgaande alinea's, wordt dit op de desbetreffende plaats uitdrukkelijk vermeld. In dat geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing op het desbetreffende individuele geval.


Bron: Impressum Generator van JuraForum.de


Header afbeelding: © Philipp Neumann-Wolff